Bendrovės valdymas

Bendrovės įstatai: atsisiųsti
Bendrovės atlygio politika: atsisiųsti

Valdyba

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą − Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) bei kolegialų valdymo organą − valdybą. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. Ją ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

Vytautas Bučas
Valdybos pirmininkas
Išrinktas
2007 04 12
Perrinktas
2008 04 29
2012 04 27
2016 07 05
2020 10 08
Kadencijos pabaiga
2024 10 08
Darbo patirtis
Nuo 2013 m. gegužės mėn.
AB „Invalda privatus kapitalas“ patarėjas, valdybos pirmininkas
2006 - 2013 m.
AB „Invalda“ patarėjas, valdybos narys (valdybos pirmininkas nuo 2007 m. gegužės mėn. iki 2013 m. gegužės mėn.)
2006 - 2007 m.
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ direktorius
2000 - 2006 m.
AB „SEB bankas“ valdybos narys, prezidento pavaduotojas, finansų tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius
1992 - 2000 m.
UAB „Arthur Andersen“ vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, vadybininkas
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
39,63 % akcijų ir balsų
AB „Invalda privatus kapitalas“ valdybos pirmininkas
0,00 %
UAB „Bordena“ valdybos pirmininkas
Dalius Kaziūnas
Valdybos narys
Išrinktas
2010 04 29
Perrinktas
2012 04 27
2016 07 05
2020 10 08
Kadencijos pabaiga
2024 10 08
Darbo patirtis
Nuo 2013 m. gegužės mėn.
AB „Invalda privatus kapitalas“ direktorius, valdybos narys
2012 - 2013 m.
AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys (iki 2012-04-30)
2008 - 2011 m.
AB „Invalda“ valdybos narys, patarėjas
2008 - 2009 m.
AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius
1996 - 2008 m.
AB FMĮ „Finasta“ direktorius, finansų makleris, finansų maklerio asistentas
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
1,7 % akcijų ir balsų
AB „Invalda privatus kapitalas“ direktorius, valdybos narys
0,00 %
UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos pirmininkas
0,00 %
AB „Vernitas“ stebėtojų tarybos narys
0,00 %
AB „Invetex“ valdybos pirmininkas
0,00 %
UAB „Bordena” valdybos narys
0,00 %
UAB “Švytėjimas” valdybos pirmininkas
Andrius Anusauskas
Valdybos narys
Išrinktas
2020 10 08
Perrinktas
-
Kadencijos pabaiga
2024 10 08
Darbo patirtis
Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn.
UAB „Inreal valdymas“ finansų direktorius
2013 - 2018 m.
AB „Invalda privatus kapitalas“ finansinių projektų vadovas
2008 - 2013 m.
AB „Invalda“ finansinių projektų vadovas
2006 - 2008 m.
UAB „SNORO fondų valdymas“ vyr. finansininkas
2004 - 2006 m.
AB FMĮ „Finasta“ apskaitininkas
2002 - 2004 m.
UAB „Labochema“ apskaitininkas
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
0,00 %
UAB „Invetex“ valdybos narys
0,00 %
UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos narys
0,00 %
UAB „Kulpės slėnis“ direktorius
0,00 %
UAB „Invetex“ direktorius
0,00 %
UAB "Deltuvis" direktorius
0,00 %
UAB "Juozapavičiaus 7" direktorius
100,00%
UAB "POMUS" direktorius
0,00 %
UAB "Dangės krantinės" likvidatorius
0,00 %
UAB "LT investicijos" likvidatorius
0,00 %
UAB "Variagis" likvidatorius