Bendrovės valdymas

Bendrovės įstatai: atsisiųsti

Valdyba

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą − Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) bei kolegialų valdymo organą − valdybą. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. Ją ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

Vytautas Bučas
Valdybos pirmininkas
Išrinktas
2007 04 12
Perrinktas
2008 04 29
2012 04 27
2016 07 05
Kadencijos pabaiga
2020 07 05
Darbo patirtis
Nuo 2013 m. gegužės mėn.
AB „Invalda privatus kapitalas“ patarėjas, valdybos pirmininkas
2006 - 2013 m.
AB „Invalda“ patarėjas, valdybos narys (valdybos pirmininkas nuo 2007 m. gegužės mėn. iki 2013 m. gegužės mėn.)
2006 - 2007 m.
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ direktorius
2000 - 2006 m.
AB „SEB bankas“ valdybos narys, prezidento pavaduotojas, finansų tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius
1992 - 2000 m.
UAB „Arthur Andersen“ vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, vadybininkas
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
39,63 % akcijų ir balsų
AB „Invalda privatus kapitalas“ valdybos pirmininkas
0,00 %
UAB „Bordena“ valdybos pirmininkas
Dalius Kaziūnas
Valdybos narys
Išrinktas
2010 04 29
Perrinktas
2012 04 27
2016 07 05
Kadencijos pabaiga
2020 07 05
Darbo patirtis
Nuo 2013 m. gegužės mėn.
AB „Invalda privatus kapitalas“ direktorius, valdybos narys
2012 - 2013 m.
AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys (iki 2012-04-30)
2008 - 2011 m.
AB „Invalda“ valdybos narys, patarėjas
2008 - 2009 m.
AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius
1996 - 2008 m.
AB FMĮ „Finasta“ direktorius, finansų makleris, finansų maklerio asistentas
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
1,09 % akcijų ir balsų
AB „Invalda privatus kapitalas“ direktorius, valdybos narys
0,00 %
UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos pirmininkas
0,00 %
AB „Vernitas“ stebėtojų tarybos narys
0,00 %
AB „Invetex“ valdybos pirmininkas
0,00 %
UAB „Bordena” valdybos narys
0,00 %
UAB “Švytėjimas” valdybos pirmininkas
Vaidas Savukynas
Valdybos narys
Išrinktas
2014 10 08
Perrinktas
2016 07 05
Kadencijos pabaiga
2020 07 05
Audito komiteto narys
Išrinktas
2013 09 16
Perrinktas
2017-12-20
Kadencijos pabaiga
2021 12 20
Darbo patirtis
Nuo 2013 m.
AB „Invalda privatus kapitalas“ vyr. finansininkas
2011 - 2013 m.
Prekybos tinklo Kirgizijoje „Narodnyi“ finansų direktorius
2010 - 2010 m.
AB „Žemaitijos pienas“ administracijos vadovas
1998 - 2009 m.
Koncerno „MG Baltic“ ir jo įmonių („MG Baltic Trade“, „Apranga“, „Minvista“) vyr. finansininkas ir analitikas
1993 - 1995 m.
Finansų maklerio įmonės „Bankoras“ direktorius
1990 - 1993 m.
AB „Lietuvos birža“ rinkodaros vadybininkas
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
0,00 %
AB „Invalda privatus kapitalas“ vyr. finansininkas
0,00 %
AB „Invetex“ valdybos narys
0,00 %
UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos narys
0,00 %
UAB „Bordena“ valdybos narys
0,00 %
UAB „Švytėjimas“ valdybos narys
0,00 %
UAB „Investicijų tinklas“ direktorius
0,00 %
UAB „Justum“ direktorius
0,00 %
UAB „Krevina“ direktorius
0,00 %
UAB „Adruva“ direktorius