Dividendai

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Dividendai turi būti išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.

AB „Vilniaus baldai“ dividendus nuo 2011 metų mokėjo pagal žemiau pateikiamą lentelę:

Išmokos dataUž kuriuos finansinius metusSuma, EUR
2022 m. 2021 m. 0
2021 m. 2020 m. 0
2020 m. 2019 m. 0
2019 m. 2018 m. 310.901
2018 m. 2017 m. 1.049.292
2017 m. 2016 m. 1.049.292
2016 m. 2015 m. 3.886.267
2015 m. 2014 m. 0
2014 m. 2013 m. 9.904.758
2013 m. už tarpinius 2013 m. rezultatus 10.129.866
2013 m. 2012 m. 0
2012 m. 2011 m. 11.255.407
2011 m. 2010 m. 4.502.163

Dividendų mokėjimo tvarka