Finansiniai rezultatai

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI2017 rugsėjis- rugpjūtis2016 rugsėjis- rugpjūtis2015 sausis- rugpjūtis
Apyvarta (tūkst. eurų) 63.423 58.953 43.900
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) 8.838 7.657 4.717
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) 4.450 3.243 2.160
EBITDA (mln. eurų) 6,39 5,2 3,8
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimai * 100 7,02% 5,50% 4,92%
Vidutinė turto grąža ROA = grynasis pelnas / (turtas laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) / 2 *100 17,10% 12,43% 8,32%
Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas * 100 30,38% 28,79% 18,17%
Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas 0,45 0,55 0,56