Finansiniai rezultatai

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI2018 rugsėjis- rugpjūtis2017 rugsėjis- rugpjūtis2016 rugsėjis- rugpjūtis
Apyvarta (tūkst. eurų) 69.322 63.423 58.953
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) 6.447 8.838 7.657
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) 2.263 4.450 3.243
EBITDA (mln. eurų) 4,24 6,39 5,2
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimai * 100 3,25% 7,02% 5,50%
Vidutinė turto grąža ROA = grynasis pelnas / (turtas laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) / 2 *100 7,10% 17,10% 12,43%
Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas * 100 14,21% 30,38% 28,79%
Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas 0,57 0,45 0,55