Finansiniai rezultatai

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI2020 rugsėjis- rugpjūtis2019 rugsėjis- rugpjūtis2018 rugsėjis- rugpjūtis
Apyvarta (tūkst. eurų) 73.324 75.204 69.322
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) 9.457 6.748 6.447
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) 5.029 4.071 2.263
EBITDA (mln. eurų) 7,25 5,64 4,24
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimai * 100 6,86% 5,41% 3,25%
Vidutinė turto grąža ROA = grynasis pelnas / (turtas laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) / 2 *100 1,78% 2,15% 7,10%
Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas * 100 20,37% 20,66% 14,21%
Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas 0,7 0,66 0,57