Kokybės politika

AB „Vilniaus baldai“ įdiegta ir periodiškai sertifikuojama Kokybės, Aplinkos apsaugos ir gamybos grandies vadybos sistema pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Taip pat vadovaujamės kliento aplinkosaugos, socialinių ir darbo sąlygų reikalavimais perkant gaminius, žaliavas ir paslaugas. 

Įdiegta FSC (FSC-C104209) gamybos grandies (angl. Chain of Custody, CoC) sistema – tai produkto kelias nuo miško arba (antrinių žaliavų atveju) nuo jo perdirbimo momento iki vietos, kur jis parduodamas su FSC® žyma ir (arba) baigiamas gaminti ir paženklinamas FSC® etikete.

Siekdami gaminti baldus, atitinkančius reikalavimus, užtikriname, kad vartotojai įsigyja ne tik kokybiškus, bet ir ekologiškai švarius baldus. Įmonės kolektyvas siekia kuo anksčiau įvertinti galimą poveikį aplinkai – tam didelį dėmesį skiriame jau baldų projektavimo ir gamybos proceso planavimo stadijoje.

Kasmet išsikeliame aplinkos apsaugos tikslus, kurie mums padeda geriau ir veiksmingiau saugoti aplinką: taupiai naudoti energetinius resursus, žaliavas, vykdyti atliekų rūšiavimą ir perdirbimą, nuolat gerinti darbo aplinką. Visose gamybinėse ir administracinėse patalpose turime konteinerius, skirtus atliekų rūšiavimui – rūšiuojame visi ir įvairiomis priemonėmis nuolat stipriname atsakingo požiūrio į aplinką kultūrą įmonėje.

Pagrindiniai kokybės, aplinkosaugos ir gamybos grandies politikos tikslai:

  • Gaminti kokybiškus gaminius.
  • Gamybai naudoti sertifikuotą žaliavą, gaunamą iš atsakingai tvarkomų miškų.
  • Kurti saugią, sveiką ir etikos principais grįstą darbo aplinką, nenaudoti vaikų darbo.
  • Tausoti aplinką: mažinti taršą, elektros energijos išteklių naudojimą, rūšiuoti atliekas.

Mūsų sertifikatai