Šilumos gamyba

Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ nuo 2018 m. pradžios tapo nepriklausomu šilumos gamintoju, kuris iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamina ir tiekia šilumos energiją į Vilniaus miesto centralizuotus šilumos tinklus. Bendrovės katilinėje sumontuotas naujas UNICONFORT (Italija) 5 MW galios biokuro katilas su ekonomaizeriu ir efektyvia dūmų valymo sistema.  Pagrindinis kuras yra šalutinis gamybos produktas – pjuvenos.

Lentelėje pateikiami parduodamos šiluminės energijos kiekiai:

LaikotarpisParduotos šilumos kiekis, MWhŠilumai pagaminti sunaudotas kuras
2019 metai
Sausis 2162,40 Pjuvenos (100 proc.)
Vasaris 1721,27 Pjuvenos (100 proc.)
Kovas 1646,00 Pjuvenos (100 proc.)
Balandis 1074,26 Pjuvenos (100 proc.)
Gegužė 0,00 -
Birželis 815,11 Pjuvenos (100 proc.)
Liepa 0,00 -
Rugpjūtis 2501,492 Pjuvenos (100 proc.)
2018 metai
Sausis - -
Vasaris

911,4

Pjuvenos (100 proc.)
Kovas

1465,4

Pjuvenos (100 proc.)
Balandis

1645,7

Pjuvenos (100 proc.)
Gegužė

1091,67

Pjuvenos (100 proc.)
Birželis 2133,42 Pjuvenos (100 proc.)
Liepa 1114,35 Pjuvenos (100 proc.)
Rugpjūtis 473,28 Pjuvenos (100 proc.)
Rugsėjis 1977,93 Pjuvenos (100 proc.)
Spalis 2437,53 Pjuvenos (100 proc.)
Lapkritis 1205,09 Pjuvenos (100 proc.)
Gruodis 2232,00 Pjuvenos (100 proc.)