Akcijos ir akcininkai

Akcijos

Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į 3.886.267 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1,16 euro. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000104267) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ Vilnius“ papildomą prekybos sąrašą (BALTIC SECONDARY LIST). Akcijų trumpinys – VBL1L. Akcijos pradėtos listinguoti 2000 m. birželio 5 dieną.

AB Vilniaus baldai LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodas yra 529900MJDB8L13ZF6G26.

Akcijų rūšisAkcijų skaičius vnt.Nominali vertė, eur.Bendra nominali vertė, eur.Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 3.886.267 1,16 4.508.069,72 100,00

Bendra informacija apie bendrovę

PavadinimasAkcinė bendrovė „Vilniaus baldai“
Teisinė forma Akcinė bendrovė
Kodas 121922783
PVM mokėtojo kodas LT219227811
Įstatinis kapitalas 4 508 069,72 eurai, padalintas į 3.886.267 paprastąsias vardines 1,16 euro nominalios vertės akcijas
Buveinės adresas Savanorių pr. 178B, LT-03154 Vilnius
Telefonas (8~5) 252 57 00
Elektroninis paštas info@vilniausbaldai.lt
Interneto tinklalapis www.vilniausbaldai.lt
Įregistravimo data ir vieta 1993 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto valdyba
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis Baldų projektavimas, gamyba ir pardavimas

 

Rodiklis20142015201620172018
Atidarymo kaina 14,000 15,400 14,300 13,500 12,900
Didžiausia kaina 16,900 17,300 14,600 13,600 13,000
Mažiausia kaina 13,100 14,000 13,500 12,800 12,600
Paskutinė kaina 15,300 14,400 13,500 12,900 12,600
Apyvarta vnt. 88 124 40 750 29 361 45 401 1 541
Apyvarta mln. 1,36 EUR 0,64 EUR 0,41 EUR 0,60 EUR 0,02 EUR
Kapitalizacija mln. 59,46 EUR 55,96 EUR 52,46 EUR 50,13 EUR 48,97 EUR

graphic 2

Indeksas/Akcijos2016.09.012017.08.31+/- %
OMX Baltic Benchmark GI 726,92 971,21 33,61
OMX Vilnius 534,13 658,9 23,36
VBL1L 13,700 EUR 13,300 EUR -2,92

Akcininkai

Bendras įmonės akcininkų skaičius 2019 m. rugpjūčio 31 d. – 1262.

Akcininkai, 2019 m. rugpjūčio 31 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Įmonių pavadinimai, buveinės adresai, kodaiNuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.Įstatinio kapitalo dalis, proc.Balsų dalis, proc.
AB „Invalda privatus kapitalas“, į. k. 303075527, Žalgirio g. 92-901, Vilnius 3 407 135 87,67 87,67

Akcininkų susirinkimai

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Visi Bendrovės akcininkai informuojami apie visuotinio akcininkų susirinkimo datą, vietą ir laiką. Visiems Bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo sudaroma galimybė gauti informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, Bendrovė atskleidžia per vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ Vilnius“ informacijos atskleidimo sistemą. Kiekvienam to pageidaujančiam akcininkui informacija išsiunčiama elektroniniu paštu. Ši informacija skelbiama ir Bendrovės interneto tinklalapyje.

Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą. Bendrovė taip pat sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrasis balsavimo biuletenis: siųstis

22
Gru 2020
Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2020 m. gruodžio 22 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=998519&messageId=1250434
30
Lap 2020
AB „VILNIAUS BALDAI“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=975282&messageId=1226293
08
Spa 2020
Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2020 m. spalio 8 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=957830&messageId=1206859