Akcijos ir akcininkai

Akcijos

Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į 3.886.267 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1,16 euro. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000104267) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ Vilnius“ papildomą prekybos sąrašą (BALTIC SECONDARY LIST). Akcijų trumpinys – VBL1L. Akcijos pradėtos listinguoti 2000 m. birželio 5 dieną.

AB Vilniaus baldai LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodas yra 529900MJDB8L13ZF6G26.

Akcijų rūšisAkcijų skaičius vnt.Nominali vertė, eur.Bendra nominali vertė, eur.Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 3.886.267 1,16 4.508.069,72 100,00

Bendra informacija apie bendrovę

PavadinimasAkcinė bendrovė „Vilniaus baldai“
Teisinė forma Akcinė bendrovė
Kodas 121922783
PVM mokėtojo kodas LT219227811
Įstatinis kapitalas 4 508 069,72 eurai, padalintas į 3.886.267 paprastąsias vardines 1,16 euro nominalios vertės akcijas
Buveinės adresas Savanorių pr. 178B, LT-03154 Vilnius
Telefonas (8~5) 252 57 00
Elektroninis paštas info@vilniausbaldai.lt
Interneto tinklalapis www.vilniausbaldai.lt
Įregistravimo data ir vieta 1993 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto valdyba
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis Baldų projektavimas, gamyba ir pardavimas

 

Rodiklis20182019202020212022
Atidarymo kaina 12,9 7,5 7,7 9,9 8,35
Didžiausia kaina 13 8,1 11,6 11,2 9
Mažiausia kaina 7 7,1 5,7 8 8
Paskutinė kaina 7,5 7,7 9,8 8,4 8,65
Apyvarta vnt. 90 022 23 173 44 249 31 782 5 107
Apyvarta mln.  0,66  0,17 0,36 0,32 0,04
Kapitalizacija mln. 29,15  29,92 38,09 32,64 33,62

graphic 2

Indeksas/Akcijos2016.09.012017.08.31+/- %
OMX Baltic Benchmark GI 726,92 971,21 33,61
OMX Vilnius 534,13 658,9 23,36
VBL1L 13,700 EUR 13,300 EUR -2,92

Akcininkai

Bendras įmonės akcininkų skaičius 2019 m. rugpjūčio 31 d. – 1262.

Akcininkai, 2019 m. rugpjūčio 31 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Įmonių pavadinimai, buveinės adresai, kodaiNuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.Įstatinio kapitalo dalis, proc.Balsų dalis, proc.
AB „Invalda privatus kapitalas“, į. k. 303075527, Žalgirio g. 92-901, Vilnius 3 407 135 87,67 87,67

Akcininkų susirinkimai

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Visi Bendrovės akcininkai informuojami apie visuotinio akcininkų susirinkimo datą, vietą ir laiką. Visiems Bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo sudaroma galimybė gauti informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, Bendrovė atskleidžia per vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ Vilnius“ informacijos atskleidimo sistemą. Kiekvienam to pageidaujančiam akcininkui informacija išsiunčiama elektroniniu paštu. Ši informacija skelbiama ir Bendrovės interneto tinklalapyje.

Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą. Bendrovė taip pat sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrasis balsavimo biuletenis: siųstis

28
Vas 2022
Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2022 m. vasario 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3bb50843d71c9d465519e4be9f646ab4&lang=lt
17
Vas 2022
UPDATE: AB „VILNIAUS BALDAI“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir sprendimų projektai
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b38a67d6135ccacde94d5859dc17ca83f&lang=lt
07
Vas 2022
AB „VILNIAUS BALDAI“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2104834f66dce228218532d9545ce7c2&lang=lt
22
Gru 2021
Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2021 m. gruodžio 22 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb9b6e63ab8c9911c4948e5aebf6e9a84&lang=lt
30
Lap 2021
AB „VILNIAUS BALDAI“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba11a646c072d8304a01ac5e3e2904575&lang=lt