Finansinės ataskaitos

2024 metai  
AB "VILNIAUS BALDAI" 2024 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys  Atsisiųsti
2023 metai  
AB "VILNIAUS BALDAI" 2024 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
 AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 metų audituota metinė informacija Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. dvylika menesių pasibaigusių 2023 m. rugpjūčio 31 d. Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
2022 metai  
AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 metų audituota metinė informacija Atsisiųsti
 AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
2021 metai  
AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 metų audituota metinė informacija Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
2020 metai  
AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 metų audituota metinė informacija Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 finansinių metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
2019 metai  
AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 metų audituota metinė informacija Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
2018 metai  
AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 metų audituota metinė informacija
Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys
Atsisiųsti
AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Atsisiųsti
AB "Vilniaus baldai" 2018 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "Vilniaus baldai" 2018 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
2017 metai  
AB "Vilniaus baldai" 2017 metų audituota metinė informacija Atsisiųsti
AB "Vilniaus baldai" 2017 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB "Vilniaus baldai" 2017 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB „Vilniaus baldai 2017 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB „Vilniaus baldai 2017 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
2016 metai  
AB „Vilniaus baldai“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos už 2016 finansinius metus pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ 2016 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ 2016 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
Tarpinis konsoliduotas pranešimas už 2016 m. šešis mėnesius pasibaigusius 2016 m. vasario 29 d.

Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. šesis mėnesius pasibaigusius 2016 m. vasario 29 d.

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti


Atsisiųsti
2015 metai  
Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. tris mėnesius pasibaigusius 2015 m. lapkričio 30 d.

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ audituotos konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos už 8 mėn. periodą, pasibaigusį 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ 2015 m. aštuonių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ tarpinis konsoliduotas pranešimas už 2015 m. šešis mėnėsius

AB Vilniaus baldai sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. šešis mėnesius

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti

Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai" 2015 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti

Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ konsoliduotos ir bendrovės 2014 metų finansinės ataskaitos

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti

Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. dvylika mėnesių

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti
2014 metai  
AB Vilniaus baldai“ konsoliduotos ir bendrovės 2014 metų finansinės ataskaitos

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti

Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. dvylika mėnesių

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. devynis mėnesius

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus Baldai“ tarpinis konsoliduotas pranešimas už 2014 m. šešis mėnesius

AB Vilniaus baldai“ sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. šešis mėnesius

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti

Atsisiųsti


Atsisiųsti
AB Vilniaus baldai“ sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių atsaskaitų rinkinys už 2014 m. tris mėnesius

Atsakingų asmenų patvirtinimas
Atsisiųsti


Atsisiųsti

Archyvą rasite čia: http://www.nasdaqbaltic.com